Autisme vrouwen

Er komt steeds meer aandacht voor autisme en de beperkingen dit met zich meebrengt in een maatschappij waarin het merendeel geen autisme heeft. Er is veel aandacht voor de stereotype mannelijke autist waar iedereen wel iets vanaf lijkt te weten. 

Wij hebben de diagnose autisme en zijn vrouw, wij worden vaak niet herkent als autist en krijgen daardoor veel te maken met ontkenning, overschatting en vooroordelen met alle gevolgen van dien. 

Opmerkingen als; jij autist?? of iedereen heeft wel autistische trekjes zijn niet alleen kwetsend want wederom worden wij als zodanig niet erkend maar zorgen er ook voor dat we er over zwijgen. 

Hulpverlening laat ons vaak in de steek, te weinig kennis en ervaring heeft voor veel te late diagnoses gezorgd wat ons duur is komen te staan. Met de diagnose is de groep van professionals met kennis zodanig klein dat accurate hulp er eigenlijk nauwelijks is. Het cirkeltje van ontkenning, overschatting en vooroordelen herhaalt zich ook tegenover een professional.

Wij bieden een platform voor vrouwen met autisme, geen verdere voorwaarden maar de mogelijkheid je verhaal met ons te delen en samen te streven naar meer bekendheid en uiteindelijk vroegere diagnoses en betere hulp voor nu nog jonge meisjes. 

Samen kunnen we daarnaast zoeken naar herkenning bij elkaar en steun in leven en hulp. Waar iedereen je afwijst of wegzet als....wij zijn hier ook geweest en luisteren wel en zoeken mee. Stuur je verhaal in, eens kijken met hoeveel we zijn.